ทัวร์ทิเบต ลาซา เยือนดินแดนหลังคาโลก 8วัน 7คืน

ทัวร์ทิเบต ลาซา เยือนดินแดนหลังคาโลก 8วัน 7คืน

เที่ยวทิเบต ลาซา เยือนดินแดนหลังคาโลก 8วัน 7คืน นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ชมพระราชวังโปตาลากงจุดเช็คอินในฝันของนักท่องเที่ยว วังแพะเขียว เขาเหย้าหวังซาน พระราชวังโปตาลากง วัดเซรา วัดโจคัง ถนนแปดเหลี่ยม ทะเลสาบยามดรก คาโนลา กราเซียร์ นครซีกาเซ่ วัดทาชินลุนโป มัสยิดตงกวน ถนนโบราณจินลี่


ทัวร์ทิเบต ลาซา เยือนดินแดนหลังคาโลก 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
PDHTB_TG00002
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
13 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
89,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – วังแพะเขียว
 • วันที่

  2

  เมืองเฉินตู – เมืองลาซา (บินภายในประเทศ) - เข้า Check In - เขาเหย้าหวังซาน
 • วันที่

  3

  พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) – วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
 • วันที่

  4

  ทะเลสาบยามดก - คาโนลา กราเซียร์ - นครซีกาเซ่
 • วันที่

  5

  วัดทาชินลุนโป – นั่งรถไฟกลับสู่เมืองลาซา
 • วันที่

  6

  เมืองลาซา – นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก
 • วันที่

  7

  เมืองซีหนิง – มัสยิดตงกวน – เมืองเฉินตู (บินภายใน)
 • วันที่

  8

  ช้อปปิ้งถนนโบราณจินลี่ – กรุงเทพฯ

13 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
89,900 บาท
เด็กมีเตียง
89,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
89,900 บาท
เด็กมีเตียง
89,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 89,900 89,900 - 12,000 - - 20
20 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 89,900 89,900 - 12,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, WhatsApp, e-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งยอดเก็บเงินจากท่าน (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วันทำการ หากไม่ชำระการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า บัตรประชาชน/Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • กรณีการจองโปรแกรมการเดินทางแบบเหมารวมค่าที่พักและอาหาร ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • กรณีการจองแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวภายในหนึ่งวัน (Daily Tour) ชำระเงินทั้งหมดก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visa card

***กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน