ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ไม่ได้มีแค่เขา แต่มีเรากับเธอ 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ไม่ได้มีแค่เขา แต่มีเรากับเธอ 8วัน 5คืน

เที่ยวจอร์เจีย GEORGIA ไม่ได้มีแค่เขา แต่มีเรากับเธอ 8วัน 5คืน ขึ้นกระเช้าโคบิ ชมความสวยงามของเมืองกูดาอูรี เข้าชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ซามีบา เที่ยวเมืองถ้ำเก่าเเก่อัพลิสต์ชิเคห์ พักค้างคืนบนเขาคาซเบกี้ ชมวิวเเบบพาโนรามาของเทือกเขาคอเคซัสที่ Rooms hotel พิเศษ มื้ออาหารไทย ณ กรุงทบิลิซี


ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ไม่ได้มีแค่เขา แต่มีเรากับเธอ 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
GOGE_GF00008
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ม.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
เดินทางโดย
algulfair.jpg
ราคาเริ่มต้น
49,991 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ
 • วันที่

  2

  สนามบินบาห์เรน - ทบิลิซี
 • วันที่

  3

  ทบิลิซี - อนุสาวรีย์ประวัติศาตร์จอร์เจีย - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4WDสู่ ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส
 • วันที่

  4

  คาซเบกี้ - กูดาอูรี - อนุสาวรีย์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี - ป้อมอันนานูรี - กอรี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์
 • วันที่

  5

  กอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - มิสเคต้า - ทบิลิซี - ห้าง East Point
 • วันที่

  6

  คูไดซี - โบสถ์เมเคตี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์มารดาเเห่งจอร์เจีย - ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ
 • วันที่

  7

  ทบิลิซี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ย่านฟรีดอมสเเควร์ - ถนนรุสทาเวลี - สนามบินบาห์เรน
 • วันที่

  8

  กรุงเทพ

25 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
49,991 บาท
เด็กมีเตียง
49,991 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,991 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 49,991 49,991 49,991 7,900 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, WhatsApp, e-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งยอดเก็บเงินจากท่าน (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วันทำการ หากไม่ชำระการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า บัตรประชาชน/Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • กรณีการจองโปรแกรมการเดินทางแบบเหมารวมค่าที่พักและอาหาร ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • กรณีการจองแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวภายในหนึ่งวัน (Daily Tour) ชำระเงินทั้งหมดก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visa card

***กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน