ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7วัน 4คืน SV

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7วัน 4คืน SV

เที่ยวออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เที่ยวกรุงเวียนนา โบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เดินเล่นชมเมืองเก่าสุดโรแมนติก ชมเมืองเก่าบูดาเปสต์ เมืองแสนสวยแห่งประเทศฮังการี ชม Fisherman’s Bastion เที่ยวเมืองรองที่สวยงามเอสเตอร์กอม เที่ยวเมืองสวยเซ้นต์วูล์ฟกัง เดินเล่นฮอลล์สตัทเมืองน่ารักๆริมทะเลสาบ


ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7วัน 4คืน SV
รหัสทัวร์
VTGEU_SV00001
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ก.พ. 67 - 03 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
alsaudiaairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
59,995 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย) - กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) - กรุงบราติสลาวา (สโลวัค)
 • วันที่

  3

  บราติสลาวา- เอสเตอร์กอม (ฮังการี) - บูดาเปสต์
 • วันที่

  4

  บูดาเปสต์-พาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย) - ช้อปปิ้ง McArthur Glen Designer Outlet- ลินซ์
 • วันที่

  5

  ลินซ์-เซ้นต์วูล์ฟกัง-ฮอลล์สตัท-เวียนนา
 • วันที่

  6

  เวียนนา- มหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น- ถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบิน
 • วันที่

  7

  เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย)- กรุงเทพฯ

27 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
59,995 บาท
พักเดี่ยว
12,995 บาท
จอยแลนด์
33,559 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,995 บาท
พักเดี่ยว
12,995 บาท
จอยแลนด์
36,559 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 59,995 - - 12,995 - 33,559 25
03 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 59,995 - - 12,995 - 36,559 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, WhatsApp, e-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งยอดเก็บเงินจากท่าน (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วันทำการ หากไม่ชำระการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า บัตรประชาชน/Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • กรณีการจองโปรแกรมการเดินทางแบบเหมารวมค่าที่พักและอาหาร ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • กรณีการจองแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวภายในหนึ่งวัน (Daily Tour) ชำระเงินทั้งหมดก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visa card

***กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน