ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

เที่ยวออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน เมืองฮัลส์สตัทท์ พระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารชาลซ์บูร์ก สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ ถ่ายรูปเช็คอิน ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบร ล่องเรือชมความงามของเเม่น้ำดานูป และ เที่ยวชมรอบเมืองบูดาเปสต์


ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
ITCEU_EY00023
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
03 มี.ค. 67 - 13 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
aletihadairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
64,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบ๊ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองฮัลส์สตัทท์ - เมืองชาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ท - มหาวิหารชาลซ์บูร์ก - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์
 • วันที่

  3

  เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ เมืองปราก
 • วันที่

  4

  ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังเก่า - มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - ถนนทองคำ - เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาวา - มหาวิหารเซนต์มาร์ติน
 • วันที่

  5

  เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion - รูปปั้นเจ้าหยิงน้อย - ล่องเรือชมความงามของเเม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา (Vienna) - ประเทศออสเตรี
 • วันที่

  6

  McArthurGlen Designer Outlets in Parndorf - กรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - Vienna City Hall - Goldenes Quartier - ถนน Karntner Strasse
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

06 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
69,888 บาท
เด็กมีเตียง
69,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,888 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,888 บาท
เด็กมีเตียง
69,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,888 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
64,888 บาท
เด็กมีเตียง
64,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
64,888 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 69,888 69,888 69,888 12,500 - - 25
11 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 69,888 69,888 69,888 12,500 - - 25
13 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 64,888 64,888 64,888 12,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, WhatsApp, e-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งยอดเก็บเงินจากท่าน (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วันทำการ หากไม่ชำระการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า บัตรประชาชน/Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • กรณีการจองโปรแกรมการเดินทางแบบเหมารวมค่าที่พักและอาหาร ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • กรณีการจองแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวภายในหนึ่งวัน (Daily Tour) ชำระเงินทั้งหมดก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visa card

***กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน