ทัวร์สิงคโปร์ TASTEFUL SINGAPORE 3D2N (SQ) MAR - MAY 23

ทัวร์สิงคโปร์ TASTEFUL SINGAPORE 3D2N (SQ) MAR - MAY 23

ทัวร์สิงคโปร์ TASTEFUL SINGAPORE 3D2N (SQ) MAR - MAY 23 จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ ไฮไลท์ของสิงคโปร์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์


ทัวร์สิงคโปร์ TASTEFUL SINGAPORE 3D2N (SQ) MAR - MAY 23
รหัสทัวร์
SPSG_SQ00036
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ธ.ค. 66 - 28 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
alsingaporeairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – CHINATOWN - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – Bumboat Marina Bay Sand (D)
 • วันที่

  2

  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
 • วันที่

  3

  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI -สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กมีเตียง
20,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กมีเตียง
20,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กมีเตียง
20,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กมีเตียง
20,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กมีเตียง
20,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
16,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 20,999 20,499 19,999 5,900 3,900 - 31
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 21,999 21,499 20,999 5,900 3,900 - 31
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 21,999 21,499 20,999 5,900 3,900 - 31
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 20,999 20,499 19,999 5,900 3,900 - 25
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 20,999 20,499 19,999 5,900 3,900 - 20
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 25
20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 20
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 31
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 25
04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 20,999 20,499 19,999 5,900 3,900 - 20
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 25
11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 25
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 25
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 25
01 มิ.ย. 67 - 03 มิ.ย. 67 20,999 20,499 19,999 5,900 3,900 - 25
07 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 17,999 17,499 16,999 5,900 3,900 - 25
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 25
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 25
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 18,999 18,499 17,999 5,900 3,900 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, WhatsApp, e-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งยอดเก็บเงินจากท่าน (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วันทำการ หากไม่ชำระการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า บัตรประชาชน/Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • กรณีการจองโปรแกรมการเดินทางแบบเหมารวมค่าที่พักและอาหาร ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • กรณีการจองแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวภายในหนึ่งวัน (Daily Tour) ชำระเงินทั้งหมดก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visa card

***กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน