ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ท่องเที่ยว 4 ประเทศ 4 มรดกโลก แม่น้ำไรน์ 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ ท่องเที่ยว 4 ประเทศ 4 มรดกโลก แม่น้ำไรน์ 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ ความ Luxury ที่หาจากไหนไม่ได้ Uniworld River Cruise เรือสำราญล่องแม่น้ำที่หรูที่สุดในโลก!! เรือสำราญ S.S. VICTORIA เส้นทาง แม่น้ำไรน์ 8 วัน 7 คืน ที่จะพาคุณท่องเที่ยวไปใน 4 ประเทศ 4 มรดกโลก ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน


ล่องเรือสำราญ ท่องเที่ยว 4 ประเทศ 4 มรดกโลก แม่น้ำไรน์ 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CRU_0193
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
05 พ.ค. 67 - 09 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
S.S. Victoria
S.S. Victoria
ราคาเริ่มต้น
5,499 /ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN อัมสเตอร์ดัม - -
2 MON โคโลญจน์ - -
3 TUE โคเบลนซ์, บอร์ปพาร์ด - -
4 WED บอร์ปพาร์ด, รูเดสไฮม์ - -
5 THU เยอร์เมอร์สไฮม์ (สเปรย์เยอร์) - -
6 FRI เคล (สตราสบูร์ก) - -
7 SAT ไบรแซค - -
8 SUN บาเซิล - -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
โคโลญจน์
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
โคเบลนซ์, บอร์ปพาร์ด
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
บอร์ปพาร์ด, รูเดสไฮม์
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เยอร์เมอร์สไฮม์ (สเปรย์เยอร์)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เคล (สตราสบูร์ก)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ไบรแซค
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
บาเซิล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
อา. 26 พ.ค. - อา. 02 มิ.ย. 67 FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.) 5,499 - - - -
DELUXE FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.) 6,399 - - - -
SIGNATURE FRENCH BALCONY (253 SQ.FT.) 7,499 - - - -
SUITES (253 SQ.FT.) 8,499 - - - -
ROYAL SUITE (506 SQ.FT.) 16,499 - - - -
อา. 02 มิ.ย. - อา. 09 มิ.ย. 67 FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.) 5,499 - - - -
DELUXE FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.) 6,399 - - - -
SIGNATURE FRENCH BALCONY (253 SQ.FT.) 7,499 - - - -
SUITES (253 SQ.FT.) 8,499 - - - -
ROYAL SUITE (506 SQ.FT.) 16,499 - - - -
อา. 09 มิ.ย. - อา. 16 มิ.ย. 67 FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.) 5,499 - - - -
DELUXE FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.) 6,399 - - - -
SIGNATURE FRENCH BALCONY (253 SQ.FT.) 7,499 - - - -
SUITES (253 SQ.FT.) 8,499 - - - -
ROYAL SUITE (506 SQ.FT.) 16,499 - - - -

อา. 26 พ.ค. - อา. 02 มิ.ย. 67
(ห้องพัก : FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.))

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,499

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
8,499

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
16,499

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,499

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
8,499

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
16,499

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,499

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
8,499

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
16,499

 อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –อัมสเตอร์ดัม , บาเซิล – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน