ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกงน่านน้ำสากล ( 1 แถม 1 ) Resorts World One (Cruise Only) 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกงน่านน้ำสากล ( 1 แถม 1 ) Resorts World One (Cruise Only) 3วัน 2คืน

ฮ่องกง ล่องน่านน้ำสากล ฮ่องกง น่านน้ำสากล 1 แถม 1 Resort World One 3 วัน 2 คืน ฟรี กิจกรรม และ อาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ


ล่องเรือสำราญ ฮ่องกงน่านน้ำสากล ( 1 แถม 1 ) Resorts World One (Cruise Only) 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0174
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ม.ค. 67 - 26 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Resorts World One
Resorts World One
ราคาเริ่มต้น
11,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 FRI ฮ่องกง - 21.00
2 SAT ล่องน่านน้ำสากล - -
3 SUN ฮ่องกง 12.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
ศ. 12 เม.ย. - อา. 14 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
ศ. 19 เม.ย. - อา. 21 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
ศ. 26 เม.ย. - อา. 28 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -

ศ. 12 เม.ย. - อา. 14 เม.ย. 67
(ห้องพัก : Interior Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Resorts World One ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,800 บาท /ท่าน สำหรับผู้โดยสารคนที่ 3/4 สำหรับ **โปรมา4จ่าย2 ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,800 บาท/ท่าน สำหรับผู้โดยสารคนที่3 **โปรฟรีค่าห้องพักคนที่3
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ 150 HKD หรือ 20USD / ท่าน /คืน (ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 200 HKD หรือ 25USD / ท่าน /คืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ
 • ค่า Wifi บนเรือสำราญ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ Antigen Rapid Test (ถ้ามี)
จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน